Akumulátory a baterie pro notebooky AcerBaterie – akumulátory pro notebooky Acer jsou náhradní díly notebooků Acer, které obvykle ukončí svoji životnost jako první. Nejsou pokládány za součást notebooku v pravém slova smyslu – s ohledem na charakter jejich využívání a vlastnosti se správněji považují za spotřební materiál. Z tohoto důvodu je to jediný díl notebooku Acer, na který dává výrobce Acer notebooků jen omezenou záruku. Náhradní díly na notebooky Acer v naší nabídce zahrnují i baterie-akumulátory pro notebooky Acer.

Proč je na akumulátory na notebooky Acer omezená záruka

Baterie pro notebooky Acer (správněji akumulátory Acer) jsou ve své podstatě sady (jinými slovy baterie) chemických článků, v nichž chemickou reakcí dochází k postupné akumulaci elektrického náboje (při nabíjení notebooku Acer) a k jeho postupnému vybíjení (při používání notebooku v provozu na akumulátory). Velikost uchovatelného náboje se uvádí jako kapacita akumulátoru (obvykle v mAh) a ta je dána elektro-chemickými vlastnostmi akumulátorových článků.

Akumulátory pro notebooky AcerPro všechny druhy akumulátorů (NiCd, NiMH, LiION, LiPOL) platí, že při používání baterie dochází uvnitř akumulátorových článků k nevratným elektrochemickým procesům, které mají za následek vyčerpávání schopnosti materiálu jímat elektrický náboj a tedy i postupné ubývání kapacity akumulátorů. Tento jev nelze zastavit žádným výrobním zásahem ani novelizací Zákona o ochraně spotřebitele.

Proto je také na akumulátory pro notebooky Acer pohlíženo jako na spotřební materiál. Ačkoli jsou baterie zakoupeny společně s novým notebookem Acer jako jeho součást, nevztahuje se na ně dvouletá záruka a po jejich vyčerpání (tj. při poklesu kapacity akumulátorů na hodnotu, která již není pro spotřebitele akceptovatelná) musí majitel notebooku Acer zakoupit baterii novou, bez ohledu na to, zda je notebook ještě v záruční době. Také v našem eshopu dostane zákazník shodnou záruku 24 měsíců na každý akumulátor k notebooku Acer – z výše uvedených důvodů ale nelze vztahovat záruku na to, že po dobu dvou let nenastane postupný pokles kapacity, ale záruka je poskytována na funkčnost akumulátoru a jeho ostatní běžné vlastnosti.

Prodáváme baterie – akumulátory pro notebooky Acer všech modelových řad

Baterie a akumulátory jako náhradní díly na notebooky Acer ostatních modelových řad neprodáváme.

Akumulátory pro notebooky Acer


Dlouhý život Vašemu akumulátoru i notebooku Acer přeje servis notebooků Acer ABAX servisní centrum.